Freška gora

Sanja i Vlasta su dva slobodna duha koja su uspela da želju za slobodom pretvore u izvor prihoda. Njihovi biljni kozmetički proizvodi rezultat su sklada u kom žive sa prirodom i njenim plodovima.

Freška gora proizvode možete naći u sledećim Roda marketima