archiPLAY

Šta se dobija kada se uvežu arhitektura, pedagogija i kreativnost i kada se tome pridoda razrađena i oprezna biznis strategija? Biljana i Bratislav su arhitekte, edukatori i roditelji koji stoje iza jedinstvenog srpskog brenda archiPLAY.

archiPLAY proizvode možete naći u sledećim Roda marketima